வானொலி அரச விருது விழா 2021 விருது, சான்றிதழ் பெற்ற எம் நட்சத்திரங்கள்

Shakthi FM on Facebook

fb-1
பன்னிரண்டு இராசிகளுக்குமான பலன் ஒரே பார்வையில்
fb-2
Morning Motivation
fb-3
🎼❤️
fb-4
🙊🙈
fb-5
🕺🕺🕺

Shakthi FM on Youtube

yt-1
இலங்கையில் ஐஸ்கிரீம் - யோகட்டுக்கு இனி இந்த நிலை தான்
yt-2
சிலிண்டர் வெடித்தால் 10 இலட்சம்
yt-3
இதற்குத்தான் காகங்களுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறோமா?😯
yt-4
11 தடவைகள் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர் சிக்கினார்
yt-5
மண்ணெண்ணைக்கு பதிலாக இதை பயன்படுத்தலாம்

Shakthi FM on Instagram

LATEST PODCAST

Shows & Schedule

show-1

12:00am - 5:00am

Rathiriyin Sonthakaran

 • host-1
Shakthi Fm
show-2

05:00am - 7:00am

Malarum Shakthi

 • host-1
Branika
show-3

07:00 - 10:00am

Vanakkam Thayagam

 • host-1
 • host-2
Ganadhipan, Geerthanan
show-4

10:00am - 01:00pm

Kondattam

 • host-1
 • host-2
Vanitha, Castro
show-5

01:00pm - 04:00pm

Vinnaithandi varuvaya

 • host-1
Pranitha
show-6

04:00pm - 07:00pm

Hello Shakthi

 • host-1
 • host-1
Sawky, Harshika
show-7

7:00pm - 09:00pm

Ithayam Pesiyathe

 • host-1
 • host-1
Aarany, Jamendran
show-8

09:00pm - 12:00am

Nilachoru

 • Shelton Antony
Shelton
show-1

12:00am - 5:00am

Rathiriyin Sonthakaran

 • host-1
Shakthi Fm
show-2

05:00am - 7:00am

Malarum Shakthi

 • host-1
Branika
show-3

07:00 - 10:00am

Vanakkam Thayagam

 • host-1
 • host-2
Ganadhipan, Geerthanan
show-4

10:00am - 01:00pm

Kondattam

 • host-1
 • host-2
Vanitha, Premkanth
show-5

01:00pm - 04:00pm

Vinnaithandi varuvaya

 • host-1
Pranitha
show-6

04:00pm - 07:00pm

Hello Shakthi

 • host-1
 • host-1
Sawky, Harshika
show-7

7:00pm - 09:00pm

Ithayam Pesiyathe

 • host-1
 • host-1
Aarany, Jamendran
show-8

09:00pm - 12:00am

Nilachoru

 • Shelton Antony
Shelton
show-1

12:00am - 5:00am

Rathiriyin Sonthakaran

 • host-1
Shakthi Fm
show-2

05:00am - 7:00am

Malarum Shakthi

 • host-1
Branika
show-3

07:00 - 10:00am

Vanakkam Thayagam

 • host-1
 • host-2
Ganadhipan, Geerthanan
show-4

10:00am - 01:00pm

Kondattam

 • host-1
 • host-2
Vanitha, Premkanth
show-5

01:00pm - 04:00pm

Vinnaithandi varuvaya

 • host-1
Pranitha
show-6

04:00pm - 07:00pm

Hello Shakthi

 • host-1
 • host-1
Sawky, Harshika
show-7

7:00pm - 09:00pm

Ithayam Pesiyathe

 • host-1
 • host-1
Aarany, Jamendran
show-8

09:00pm - 12:00am

Nilachoru

 • Shelton Antony
Shelton
show-1

12:00am - 5:00am

Rathiriyin Sonthakaran

 • host-1
Shakthi Fm
show-2

05:00am - 7:00am

Malarum Shakthi

 • host-1
Branika
show-3

07:00 - 10:00am

Vanakkam Thayagam

 • host-1
 • host-2
Ganadhipan, Geerthanan
show-4

10:00am - 01:00pm

Kondattam

 • host-1
 • host-2
Vanitha, Premkanth
show-5

01:00pm - 04:00pm

Vinnaithandi varuvaya

 • host-1
Pranitha
show-6

04:00pm - 07:00pm

Hello Shakthi

 • host-1
 • host-1
Sawky, Harshika
show-7

7:00pm - 09:00pm

Ithayam Pesiyathe

 • host-1
 • host-1
Aarany, Jamendran
show-8

09:00pm - 12:00am

Nilachoru

 • Shelton Antony
Shelton
show-1

12:00am - 5:00am

Rathiriyin Sonthakaran

 • host-1
Shakthi Fm
show-2

05:00am - 7:00am

Malarum Shakthi

 • host-1
Branika
show-3

07:00 - 10:00am

Vanakkam Thayagam

 • host-1
 • host-2
Ganadhipan, Geerthanan
show-4

10:00am - 01:00pm

Kondattam

 • host-1
 • host-2
Vanitha, Premkanth
show-5

01:00pm - 04:00pm

Vinnaithandi varuvaya

 • host-1
Pranitha
show-6

04:00pm - 07:00pm

Hello Shakthi

 • host-1
 • host-1
Sawky, Harshika
show-7

7:00pm - 09:00pm

Ithayam Pesiyathe

 • host-1
 • host-1
Aarany, Jamendran
show-8

09:00pm - 12:00am

Nilachoru

 • Shelton Antony
Shelton
show-1

12:00am - 5:00am

Raathiriyin Sonthakaran

 • host-1
Shakthi Fm
show-2

05:00am - 7:00am

Malarum Shakthi

 • host-1
Branika
show-3

07:00 - 10:00am

Vanakkam Thayagam

 • host-1
Mayuran
show-4

10:00am - 02:00pm

Ketta Ketta Paattu

 • host-4
 • host-4
Branika, Castro
show-5

02:00pm - 05:00pm

Ketta Ketta Paattu

 • host-4
 • host-4
Yasho, Harshika
show-6

05:00pm - 09:00pm

Ketta Ketta Paattu

 • host-7
Prem
show-7

09:00PM - 10:00pm

Anantha Iravvu

 • host-7
 • host-7
Ganadhipan, Pappu Kutty
show-1

12:00am - 5:00am

Raathiriyin Sonthakaran

 • host-1
Shakthi Fm
show-2

05:00am - 7:00am

Malarum Shakthi

 • host-2
Branika
show-3

07:00 - 10:00am

Vanakkam Thayagam

 • host-2
Sawky
show-4

10:00am - 02:00pm

Ketta Ketta Paattu

 • host-2
 • host-2
Jamendran, Vanitha
show-5

02:00pm - 05:00pm

Ketta Ketta Paattu

 • host-4
 • host-4
Harshika, Yasho
show-6

05:00pm - 09:00pm

Ketta Ketta Paattu

 • host-6
Prem
show-7

09:00PM - 10:00pm

Anthanaal Gnabagam

 • host-7
Rajprashanth

Shakthi Team

team-4

Gajamugan

Channel Head

team-1

Ganadhipan

Manager

team-1

Prajeev

Assistant Production Manager

team-1

Mayuran

Music Controller

team-1

Gowry

Secretary

team-1

Shelton Antony

Radio Jockey

team-1

Pranitha

Radio Jockey

team-1

Aarany

Radio Jockey

team-1

Vanitha

Radio Jockey

team-1

Geerthanan

Radio Jockey

team-2

Branika

Radio Jockey

team-1

Prem

Radio Jockey

team-1

Sawky

Radio Jockey

team-1

Harshika

Radio Jockey

team-1

Jama

Radio Jockey

team-1

Yasho

Radio Jockey

team-3

Castro

Radio Jockey

team-3

Prashanth

Radio Jockey

Connect with Shakthi

Find us

No 36, Araliya Uyana Depanama, Pannipitiya, Sri Lanka

Make a Call

General 0112851371

On Air -0112838540

SMS - 7788

Send Mail

program.shakthifm@cmg.lk

 • available on -
 • google
 • app
 • © Copyright - 2021
 • All rights reserved by - Shakthi FM
 • Developed by - Shakthi Team