இன்று 67 ஆவது தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.2019 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படங்களுக்கான விருதுகள் இவை. – 67th National Film Awards