பார்த்தீபா’ திரைப்படத்தின் #Premiere காட்சி பம்பலப்பிட்டி #Majestic_Cineplex (20.11.2019) இல் திரையிடப்பட்டது.

‘பார்த்தீபா’ திரைப்படத்தின் #Premiere காட்சி
பம்பலப்பிட்டி #Majestic_Cineplex (20.11.2019) இல் திரையிடப்பட்டது.

நாடெங்கிலுமுள்ள உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் 21ஆம் திகதிமுதல் கண்டுகளியுங்கள்…
#Paarthibaa #ShakthiFM #ShakthiFMDigitalMovie #21stAnniversary #MajesticCineplex