பதிவு செய்துகொள்ள HERO என Type செய்து 7788க்கு SMS அனுப்புங்கள்