பக்தர்கள் புடைசூழ கொழும்பில் ஆடிவேல் சக்திவேல் விழா