நீங்களும் Hero ஆகலாம்… சக்தி FM இன் வணக்கம் தாயகம் நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டில் பம்பலப்பிட்டி தொடர்மாடி சனசமூக நிலைய மண்டபத்தில் நடைபெறும் இரத்த தான முகாம்…