நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்’ ஏப்ரல் 9

நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்’ ஏப்ரல் 9 ஆம் திகதி வட்டக்கச்சி வினோத் மற்றும் கிளிநொச்சி ப்ரியா நடேசன்ஆகியோர் கலந்து சிறப்பிக்கும் #கவிச்சமர்.
எதிர்பாருங்கள்….

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com