நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே..

நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்’ ஜூன் 04ஆம் திகதி மன்னார் அன்பழகி.கஜேந்திரா மற்றும் J.R.மயூரன் ஆகியோர் கலந்து சிறப்பிக்கும் கவிச்சமர்.

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com