தலைநகரில் ஒரு நாள்

‘தலைநகரில் ஒரு நாள்’
சக்தி FM பிறந்தநாள் சிறப்பு வணக்கம் தாயகம்…
காலை 6 மணி முதல் 10 மணி வரை…