‘சக்தியுடன் புத்தாண்டு’

Posted On By Shakthi FM

‘சக்தியுடன் புத்தாண்டு’
எதிர்வரும் 12 ஆம் திகதி வரை ‘இது எப்படி இருக்கு’ நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் கொழும்பு பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ள ஶ்ரீவிஜயாஸ் ஆடையகத்திலிருந்து நேரடியாக…

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com