காரைதீவு கனகரட்ணம் மைதானத்திலிருந்து நேரலை

காரைதீவு கனகரட்ணம் மைதானத்திலிருந்து நேரலை..
மேடையில் ‘பம்பா’ பாக்யா…

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com