ஆடிவேல் பெருவிழாவில் அரங்கேறிய கலை நிகழ்ச்சிகளின் ஒரு பகுதி.