ஆடிவேல் சக்திவேல் பவனி – ஆறாம் நாள் மாத்தறையிலிருந்து செல்லக்கதிர்காமம் நோக்கிய பயணம்