ஆடிவேல் சக்திவேல் பவனியில் வலம் வந்த வேல்பெருமான் கதிர்காமத் திருத்தலத்தில் எழுந்தருளினார்