ShakthiFM Kondattam – 26.10.16 – Shakthi FM

ShakthiFM Kondattam – 26.10.16

24/10/2016 அன்று சக்தியின் மாடிவீட்டுக் கொண்டாட்டம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட சொய்ஸாபுர தொடர்மாடிக் குடியிருப்பின் சக்தி சொந்தங்களுக்கு எமது நன்றிகள்