Shakthi FM Loading

Videos

நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்’ ஏப்ரல் 9

நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்’ ஏப்ரல் 9 ஆம் திகதி வட்டக்கச்சி வினோத் மற்றும் கிளிநொச்சி ப்ரியா நடேசன்ஆகியோர் கலந்து சிறப்பிக்கும் #கவிச்சமர். எதிர்பாருங்கள்….

சக்தி FMஇன் இதயம் பேசியதே நிகழ்ச்சியின் சக்திகொடு…

சக்தி FMஇன் இதயம் பேசியதே நிகழ்ச்சியின் சக்திகொடு செயற்றிட்டத்தின் மூலமாக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட எம் உறவுகளுக்காக ஒருதொகை மருந்துகள் மஹரகம தேசிய புற்றுநோய் வைத்தியசாலைக்கு கையளிக்கப்பட்டது.

நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்

நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்’ மார்ச் 26ம் திகதி மடுல்சீமையூர் ரம்மியன் நாவலப்பிட்டி மதுஷானிகா ஆகியோர் கலந்து சிறப்பிக்கும் கவிச்சமர்.