Events Promotions

On the third day of the 300th of Sakthi FM's college

சக்தி FM இன் வானலைக் கல்லூரியின் மூன்றாம் நாளான இன்று கற்பிட்டி அல்/அக்ஷா தேசிய பாடசாலையில் மாணவர்களுக்கான செயலமர்வு 300 க்கும் அதிகமான மாணவர்களின் பங்குபற்றுதலுடன் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

சக்தி FM இன் வானலைக் கல்லூரியின் இரண்டாம் நாளான இன்று

சக்தி FM இன் வானலைக் கல்லூரியின் இரண்டாம் நாளான இன்று [22.02.2018] யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான செயலமர்வு வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது.

சக்தி FM இன் ஊடக அனுசரணையுடன் மட்டக்களப்பு தரிசனம் விழிப்புலனற்றோர்

சக்தி FM இன் ஊடக அனுசரணையுடன் மட்டக்களப்பு தரிசனம் விழிப்புலனற்றோர் பாடசாலையின் வெள்ளிவிழாக் கொண்டாட்டத்தில் தென்னிந்தியப் பின்னணிப் பாடகர் V.V.பிரசன்னா கலந்து சிறப்பித்திருந்த இன்னிசை நிகழ்ச்சியின் முக்கிய தருணங்கள்…