samanweb

"அடையாளம் மாபெரும் இறுதிப்போட்டி...."

“அடையாளம் மாபெரும் இறுதிப்போட்டி….” யாழ்ப்பாணம் – #தரங்கினி கொழும்பு – #ரத்தீஷ் மாத்தளை – #விதுர்ஷினி கொழும்பு – #ஸியானி இந்த நால்வரில் “சக்தியின் அடையாளமாக” வெற்றிவாகை சூடப்போவது யார் ? இம்மாதம் 17ஆம் திகதி இரவு 7 மணிமுதல் சக்தி FM மற்றும் Facebook இல் நேரடியாக…. திறமைக்கு வாக்களிக்கத் தயாராகுங்கள்….!!!

On the third day of the 300th of Sakthi FM's college

சக்தி FM இன் வானலைக் கல்லூரியின் மூன்றாம் நாளான இன்று கற்பிட்டி அல்/அக்ஷா தேசிய பாடசாலையில் மாணவர்களுக்கான செயலமர்வு 300 க்கும் அதிகமான மாணவர்களின் பங்குபற்றுதலுடன் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

சக்தி FM இன் வானலைக் கல்லூரியின் இரண்டாம் நாளான இன்று

சக்தி FM இன் வானலைக் கல்லூரியின் இரண்டாம் நாளான இன்று [22.02.2018] யாழ் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான செயலமர்வு வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது.