நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலய வருடாந்த மகோற்சவ பந்தற்கால்

நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலய வருடாந்த மகோற்சவ பந்தற்கால் நிகழ்வு மற்றும் காளாஞ்சி வழங்கும் நிகழ்வு இன்று காலை சம்பிரதாயபூர்வமாக இடம்பெற்றது.