சக்தி FM ஊடக அனுசரணையில் இடம்பெற்ற மட்டக்களப்பு, கொக்கட்டிச்சோலை தான்தோன்றீஸ்வர ஆலய வருடாந்த மகோற்சவ தேரோட்டம்