ஜூன் 26 நிலாச்சோறு தரும் காற்றினிலே வரும் கவிதையில் மூதூர் ஜெயராஜ்(பாய்வா ) மற்றும் மன்னம்பிட்டி அருளானந்தம் (மன்னனூர் மதுரா ) ஆகியோர் கவிச்சமர் புரிய வருகின்றார்கள்…