உலகக்கிண்ண கால்பந்தாட்ட தங்கக் காசு வெற்றியாளர் தெரிவு.