A.E.மனோகரன் இசை அலைகள்

‘பொப்பிசைச் சக்கரவர்த்தி’ A.E.மனோகரன் அவர்கள் பாடிப் பிரபலமான பொப்பிசைப்பாடல்கள் கருப்பையாப்பிள்ளை பிரபாகரனின் “ஆரோகணா” இசைக்குழுவின் இசையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 7 மணிக்கு நேரடியாக உங்கள் Weekend Shakthi FM இல்…