நம்ம வீட்டு திருமணம்

நம்ம வீட்டு திருமணம்

 

சக்தியின் நம்ம வீட்டு திருமணத்தின் முதல் வெற்றியாளரான கொட்டகலையை சேர்ந்த கலாமதிக்கு திருமண ஆடைகள் மற்றும் திருமண மாங்கல்யம் ஆகியன எங்களுடைய அனுசரணையாளர்களால் இன்று (18/01/2018) வழங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில் சக்தி FM இன் அலைவரிசை பிரதானி R.P அபர்ணாசுதன் அவர்களும், சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் கிரிஷான் மற்றும் சக்தி FM இன் ஊழியர்களும் கலந்துகொண்டதோடு கலாமதியின் குடும்பத்தினரும் கலந்து சிறப்பித்திருந்தனர்.