நத்தார் சிறப்பு ஆராதனை

நத்தார் சிறப்பு ஆராதனை யாழ் பாஷையூர் புனித அந்தோணியார் ஆலயத்தில் டிசம்பர் 24ஆம் திகதி இரவு 11.15 க்கு ஆரம்பமாகி தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றது. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த ஆராதனையில் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.