November 22, 2017

Shakthi FM "Big Studio"

சக்தி FM இன் "BIG STUDIO" 19 ஆவது பிறந்ததின சிறப்பு நிகழ்ச்சி - பாகம் 02

Posted by Shakthi FM on Dienstag, 21. November 2017

Shakthi FM "BIG STUDIO"

சக்தி FM இன் "BIG STUDIO" 19 ஆவது பிறந்ததின சிறப்பு நிகழ்ச்சி - பாகம் 01

Posted by Shakthi FM on Montag, 20. November 2017

சக்தி FM " BIG STUDIO "

சக்தி FM 19வது ஆண்டு நிறைவையிட்டான சிறப்பு நிகழ்ச்சி " BIG STUDIO "திங்கள் இரவு 7.00 மணிக்கு உங்கள் சக்தி FM இல் ....104.1 FM / 103.9 FMwww.shakthifm.com

Posted by Shakthi FM on Sonntag, 19. November 2017

#My shakthi நிகழ்ச்சியின் பிரம்மாண்ட பரிசை வெற்றிகொள்ளவிருக்கும் கடந்தவார அதிஷ்டசாலி...!!!

Posted by Shakthi FM on Sonntag, 19. November 2017

SHAKTHI FM BIG STUDIO

சக்தி FM 19வது ஆண்டு நிறைவையிட்டு ...சிறப்பு நிகழ்ச்சி BIG STUDIO திங்கள் இரவு 7.00 மணிக்கு ....உங்கள் சக்தி FM இல் ....

Posted by Shakthi FM on Samstag, 18. November 2017

ஆண்டவன் கட்டளை புகழ் அரவிந்த் #Myshakthi நிகழ்ச்சியின் கடந்த வார வெற்றியாளரை தெரிவு செய்த போது..

Posted by Shakthi FM on Samstag, 18. November 2017