சக்தி FM இன் 19 ஆவது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றது…