சக்தியின் ‘அகரம்’… – Shakthi FM

சக்தியின் ‘அகரம்’…

சக்தியின் ‘அகரம்’…
கடந்த சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நுவரெலியா சினி சிட்டா மண்டபத்திலும் ,கொட்டகலை முத்து விநாயகர் கோவில் மண்டபத்திலும் சிறப்பாக நடைபெற்றது ..