கவிச்சமர் எதிர்பாருங்கள்

நிலாச்சோறு தரும் ‘காற்றினிலே வரும் கவிதையில்’ மே மாதம் 7ஆம் திகதி யாழ்ப்பாணம் நி.கவியழகன் மற்றும் ப்ரியா காசிநாதன் ஆகியோர் கலந்து சிறப்பிக்கும்

Shakthi FM
samanwijesinghe1@gmail.com