Shakthi FM Kondattam – 10.10.16 – Shakthi FM

Shakthi FM Kondattam – 10.10.16

இன்றைய மாடிவீட்டு கொண்டாட்டம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட கொம்பனித்தெரு தொடர்மாடி குடியிருப்பின் சக்தி சொந்தங்களுக்கு நன்றிகள்….!!!