இன்று இரத்தினபுரி Super Suns விளையாட்டுக்கழக மைதானத்தில் இடம்பெறும் இசை நிகழ்ச்சிக்கு அனைவரையும் அழைக்கிறோம்…